Stichting NAC (Nieuwe Ateliers Charlois)

Stichting NAC (Nieuwe Ateliers Charlois) – opgericht in 2004 – is een non-profit organisatie die als doel heeft culturele activiteiten in Rotterdam en met name in Charlois te stimuleren.

Stichting NAC tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het genereren, beheren en beschikbaar stellen van betaalbare ruimtes die voor een korte of langere tijdsperiode een artistieke praktijk kunnen ondersteunen
  • De deelname te bevorderen van kunstenaars en/of andere cultuurproducenten in maatschappelijke processen en in samenwerkingsverbanden met maatschappelijke instanties
  • Het stimuleren van artistieke activiteiten gericht op de samenleving en de ontwikkeling van de stedelijke omgeving.

Beheersconstructie

De beheersconstructie is als volgt: de gebruikers storten hun gebruikersvergoeding in een collectief fonds. Uit dit collectieve fonds worden de kosten betaald voor het onderhoud en algemeen beheer van de individuele woonruimten en de in collectief gebruik gegeven ruimten.
De jaarlijkse reserves kunnen verder worden gebruikt om culturele activiteiten financieel te ondersteunen.

Met andere woorden: actieve kunstenaars kunnen hun reeds betaalde gebruikersvergoeding inzetten om culturele activiteiten te ontplooien. Stichting NAC zal -inmiddels versterkt met een breed en bekwaam aantal deskundigen- op verschillende vakgebieden kunnen functioneren, als aanspreekpunt en bemiddelaar voor zowel gebruikers als gemeentelijke instanties.

 
en | nl

ORGANISATIE

Voorzitter
Kamiel Verschuren    
Secretaris
Floris Schiferli
Penningmeester
Tineke Teunen 

Bestuursleden
Gerard Zaan
Jaap Verheul

NAC Kantoor
Kamiel Verschuren en Jaap Verheul

Oprichtingsdatum
30.12.2004
KvK
24371904
Postbank
IBAN NL02INGB0005349340

Geregistreerd adres
Stichting NAC
Talingstraat 5
3082 MG
Rotterdam