Mya Cultuurfonds

Het Mya Cultuurfonds -Mind your area, Mind your ass- is het cultuurfonds van Stichting NAC. De middelen van het fonds komen voort uit de gebruikersvergoeding die de kunstenaars maandelijks betalen voor de door NAC aan hun beschikbaar gestelde werk- en woonruimten. Het totaalbedrag wordt deels gebruikt om de beheerkosten van de eigenaar te kunnen dekken en voor het onderhoud van alle werkruimtes. Het rest bedrag wordt gestort in het cultuurfonds.

Criteria Mya Fonds

Mya pleit voor een brede culturele benadering. Projectvoorstellen kunnen een breed spectrum op cultureel en artistiek gebied inhouden, waarbij zowel kwaliteit als mede sociale betrokkenheid belangrijke aspecten zijn bij de beoordeling van een voorgesteld project.

Bij projecten gaat Mya’s voorkeur uit naar:

  • Een multidisciplinaire aanpak
  • Publiekgerichte projecten
  • Projecten open voor deelname van aan NAC-gerelateerde kunstenaars
  • Samenwerkingsprojecten 
  • Projecten, die betrekking hebben op Charlois

Mya ondersteunt geen:

  • Particulier werk of particuliere projecten
  • Projecten die in eerste instantie de verantwoordelijkheid zijn van andere organisaties
  • Aankoop van materieel

Werkwijze NAC
NAC-leden kunnen elk moment een projectplan indienen. Hiervoor dient eerst contact opgenomen te worden met Kamiel Verschuren via info@stichting-nac.nl

Informatie

Kijk voor meer informatie over projecten die door het Mya fonds ondersteund worden: http://myafund-nac.blogspot.nl

 

 

en | nl