Charlois

Rotterdam opgebouwd vanuit een aaneenschakeling van uitbreidingsplannen, met Charlois als de staalkaart van de Hollandse stedenbouw. Charlois is de zuidwestelijke deelgemeente van Rotterdam. Zij wordt aan de noordzijde begrensd door de Maas, aan de westzijde door de dijk langs de Waalhaven, aan de zuidzijde door de A15, de zuidelijke ringweg en de Betuwelijn.

Charlois heeft ca. 66.000 inwoners en bestaat uit zeven grote woonwijken: de vooroorlogse wijken Oud-Charlois, Carnisse, Tarwewijk, Heijplaat en de naoorlogse tuindorpen Pendrecht en Zuidwijk, alsmede het nooddorp de Wielewaal. Tussen de wijken bevinden zich merkwaardige plekken zoals sporen van de strijd tegen het water, historische verwijzingen, stedebouwkundige restruimtes en het Zuiderpark. 

Het
 Zuiderpark is het grootste stadspark van Rotterdam en is een locatie voor sportverenigingen, volkstuincomplexen en openluchtfestivals.

Er bestaat een groot contrast in menselijke activiteit in de noord-zuidrichting en oost-westrichting binnen Charlois. De zeer hoge concentratie scholen, de havenactiviteit en het woon-werkverkeer in noord-zuidelijke richting zorgen dagelijks voor een enorme drukte. ’s Avonds en in het weekeinde is het stil; 
er is veel leegstand en het is een geweldige opgave om de economische activiteit in de gemeente gaande te houden. Veel kleine winkels veranderen voortdurend van locatie en eigenaar en daarom verdwijnt het gevoel van het 'erbij horen' en lokale betrokkenheid.

en | nl