Inschrijven

Stichting NAC biedt (jonge) kunstenaars werk- en woonruimte te huren in Charlois. De kunstenaars die belangstelling hebben om in Charlois te wonen en te werken kunnen zich door middel van een e-mailbericht aan stichting NAC inschrijven op de NAC-lijst via info@stichting-nac.nl.
De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijving.

Stichting NAC zal per vandaag een stop zetten op de inschrijft-lijst voor woon-werkruimten in Charlois, omdat verwacht wordt dat er de komende periode geen nieuwe woningen door de woningcorporaties zullen worden aangeboden.

Contact 


Kunstenaars, die een nieuwe plek wordt aangeboden, tekenen daarvoor een contract met NAC waarin onder meer uitgebreid wordt aangegeven hoe met de ruimte(s), verplichtingen en mogelijkheden moet worden omgegaan. Contracten worden opgesteld per adres. Kunstenaars die een ruimte delen hebben een gezamenlijk contract waarin beide personen worden genoemd maar waarvan één als hoofdgebruiker wordt aangesteld. Wijzigingen, die betrekking hebben op de in het contract vermelde inhoud met relatie tot de gebruikers, kunnen worden aangepast door het ondertekenen van een nieuw daarvoor opgesteld contract. Om een contract te kunnen ondertekenen moet een kopie van het paspoort worden afgegeven en een borgsom van €200,- worden betaald.

Verzekeringen

Stichting NAC adviseert alle kunstenaars om een WA-verzekering af te sluiten. De WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering) verzekert de schade die men anderen berokkent. Daarnaast raden we iedereen aan een inboedelverzekering af te sluiten.

Betalingen

Stichting NAC biedt kunstenaars woon-werkruimte aan tegen een verbruikersvergoeding, over te maken aan het begin van de maand.
De gebruikersvergoeding dekt de beheerkosten van zowel de oorspronkelijke eigenaar als van de stichting. Een deel wordt -indien nodig- ingezet voor het algemene onderhoud aan de NAC-panden. Het bedrag, dat overblijft wordt jaarlijks gestort in het NAC-cultuurfonds om artistieke activiteiten te stimuleren, die door de aan NAC-gerelateerde kunstenaars worden ingezet.

Gemeenschappelijke inschrijvingen

Voor hen die zich in willen schrijven bij de Gemeente Rotterdam/GBA (max. 2 personen per adres), is naast het contract met de daarop vermelde namen van de betrokkenen, een extra document nodig. Deze extra verklaring is af te halen bij het NAC kantoor (zie: Contact). 

 

en | nl